WLZ, ZVW, PGB of Particulier

Indien uw zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) wordt betaald, dan werkt dat via een Persoonsgebonden Budget (PGB). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt het zorgplan. De PGB-vergoeding wordt door de Sociale Verzekeringsbank direct aan mij betaald. Daarvoor voer ik maandelijks een urenopgave en bijbehorende factuur in in het PGB-portaal die door u of uw vertegenwoordiger goedgekeurd dient te worden.

Zorg op basis van de Zorgverzekeringswet (ZVW) kan plaatsvinden als Zorg In Natura (ZiN) of via een PGB. Het zorgplan wordt in overleg met uw zorgverzekeraar vastgesteld. In beide gevallen ontvangt u van mij maandelijks een urenstaat en een bijbehorende factuur die u zelf bij uw zorgverzekeraar moet declareren. De factuur voldoet aan de eisen van uw zorgverzekeraar zodat de declaratie soepel verloopt. De zorgverzekeraar betaalt aan u en u betaalt aan mij. Ik help u om dat allemaal zo eenvoudig mogelijk te maken.

In geval van particuliere zorg maak ik gezamenlijk met u een zorgplan en dient u mijn facturen uiteraard zelf te betalen.

Ik kan u, indien u dat wenst, helpen met de aanvraag voor een ZVW- of WLZ-indicatiestelling. Ik stel dan samen met u of uw vertegenwoordiger het aanvraagformulier op. Daarna regel ik desgewenst een bevoegde verpleegkundige voor de indicatiestelling. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar (ZVW) of zorgkantoor (WLZ).

Als het u nog niet helemaal duidelijk is, kom ik graag bij u langs om het allemaal rustig aan u uit te leggen en u verder te helpen. Bel me gerust (06 11 407 508) of stuur me even een email (lisette@elisezorg.nl).